Adatvédelmi Szabályzat

Az alábbiakban a STIL GALLERY KFT GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) irányelvek szerinti adatvédelmi szabályzata található:

Az adatkezelő

1.1. Az adatkezelő: STIL GALLERY KFT (a továbbiakban: Szolgáltató)

1.2. Székhelye: 8372 Cserszegtomaj, Sümegi út 185.

1.3. Adószáma: 28801797-2-20

1.4. Az adatkezelő elérhetőségei:

Cím: 8372 Cserszegtomaj, Sümegi út 185.

E-mail: info@stilgallery.com

Telefonszám: +36708848404

Az adatkezelés jogalapja és célja

2.1. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

2.2. Az adatkezelés célja a megrendelések teljesítése, a Vásárlók számára nyújtott szolgáltatások biztosítása, a kapcsolattartás, a panaszkezelés, a garanciális ügyintézés, a számlázás, az adózás és az adatok kezelése a jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése érdekében.

Az adatok kezelése és biztonsága

3.1. Az adatkezelő kizárólag azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek a fenti célkitűzésekhez szükségesek.

3.2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megtesz minden szükséges technikai és szervezési intézkedést az adatok védelme érdekében.

3.3. Az adatkezelő által kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő munkatársai és az adatfeldolgozók férhetnek hozzá. Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy az adatfeldolgozók is megfeleljenek az adatvédelmi szabályzatnak.

Az érintett jogai

4.1. Az érintett joga van az adatkezelőnél tájékoztatást kérni az általa kezelt személyes adatairól, azok módosításáról, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, valamint a személyes adatok hordozhatóságáról.

4.2. Az érintett jogosult panaszt tenni az adatkezelőnél az adatkezési tevékenységgel kapcsolatban, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) is jogosult panaszt tenni.

4.3. Az érintettnek joga van arra, hogy a személyes adataihoz való hozzáférést és azok törlését bármikor kérje. Az adatkezelő 30 napon belül válaszol a kérelmekre.

4.4. Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait törölje azok teljesítése vagy az adatkezelő jogos érdeke megszűnése után, amennyiben a személyes adatok tárolására nincs szükség a jogszabályok alapján.

Az adatfeldolgozók

5.1. Az adatkezelő jogosult az adatokat adatfeldolgozóknak továbbítani a megrendelések teljesítése érdekében. Az adatfeldolgozók kötelesek betartani az adatvédelmi szabályzatot és az adatkezelő utasításait.

5.2. Az adatfeldolgozók listája megtalálható az adatvédelmi nyilatkozatban.

Az adatvédelmi szabályzat módosítása

6.1. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot bármikor módosítsa. Az érintetteknek erről tájékoztatást kell kapniuk.

Az adatvédelmi biztonsági intézkedések

7.1. Az adatkezelő biztosítja az adatok védelmét a vonatkozó jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően.

7.2. Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy az adatok bizalmasak maradjanak, és azokat csak az arra jogosultak lássák el.

7.3. Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy az adatok tárolása biztonságos és megfelelő módon történjen.

7.4. Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy az adatok tárolása és feldolgozása során az érintettek jogait és érdekeit tiszteletben tartsák.

Az adatkezelő felelőssége

8.1. Az adatkezelő felelős az általa kezelt személyes adatok védelméért és az adatvédelmi szabályzat betartásáért.

8.2. Az adatkezelő felelős az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok betartásáért, valamint az érintettek jogainak és érdekeinek védelméért.

8.3. Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy az általa kezelt adatok tárolása és feldolgozása során biztonságos és megfelelő módon történjen.

8.4. Az adatkezelő köteles tájékoztatást adni az érintetteknek az általa kezelt személyes adatokról, azok kezelésének céljáról és jogalapjáról.

8.5. Az adatkezelő köteles tájékoztatást adni az érintetteknek az általa kezelt személyes adatokhoz való hozzáférésről, azok helyesbítéséről, törléséről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira vonatkozóan.

A jogvita eldöntése

9.1. Az adatvédelmi szabályzattal és az adatkezeléssel kapcsolatos jogviták eldöntése a magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

9.2. Az adatvédelmi szabályzattal és az adatkezeléssel kapcsolatos jogviták esetén az illetékes bíróság a székhely szerinti bíróság.

Egyéb rendelkezések

10.1. Az adatvédelmi szabályzat az adatkezelő weboldalán elérhető, és bármikor módosítható.

10.2. Az adatvédelmi szabályzat hatálya a weboldal látogatóira, az érintettekre, és az adatkezelőre vonatkozik.

10.3. Az adatvédelmi szabályzat hatálya az Európai Unió által elfogadott általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak megfelelően érvényes.

Az STIL GALLERY KFT általános adatvédelmi szabályzata a személyes adatok védelmét és az adatvédelmi előírások betartását biztosítja a webáruházban. Az érintettek jogai és érdekei tiszteletben tartása érdekében az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságos tárolásáról és feldolgozásáról, valamint az adatvédelmi szabályzat rendszeres frissítéséről. Az érintettek bármikor kérhetik személyes adataikhoz való hozzáférést, azok törlését vagy helyesbítését, és jogosultak panaszt tenni az adat

Stil Gallery Bútor
Üzenj nekünk!